Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 WE WROCŁAWIU

 

 

          Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2012
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24 marca 2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł, zostały wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów - nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Wejście główne

 • Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody.
 • Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu głównym do Szkoły i Przedszkola pracownicy obsługi udzielają informacji.
 • Budynek posiada trzy kondygnacje udostępnione schodami. Budynek nie posiada windy.

 

Dyżurka

 

 • Dyżurka znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego na parterze.

 

Pomieszczenia biurowe i specjalistyczne

 • Sekretariat placówki umiejscowiony jest na 1 p. po prawej stronie na terenie szkoły. Pracownik alternatywnie obsługuje petentów w pomieszczeniu portierni

 na parterze budynku.

 • Gabinety specjalistyczne ( pedagog, logopeda i psycholog) znajdują się na 1 piętrze na terenie przedszkola.
 • Pokój nauczycielski znajduje się na 1 piętrze na terenie szkoły.
 • Gabinet dyrektora znajduje się na 1 piętrze teren szkoły.
 • Gabinet wicedyrektora szkoły znajduje się na 1 piętrze po prawej stronie.
 • Gabinet wicedyrektora przedszkola znajduje się na terenie przedszkola na 1 piętrze.

 

Pomieszczenia biurowe

 • Nie dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze na terenie szkoły po lewej stronie.

 

Pomieszczenia sanitarne

 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w bloku sportowym.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 • Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Możliwość wejścia do budynku zespołu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

 

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dojazd

 • Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 znajduje się przy Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu. Dojścia piesze są od ulicy Horbaczewskiego, Drzewieckiego i Orlińskiego. Przejścia dla pieszych w bliskiej odległości od zespołu, nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Dojazd możliwy samochodem osobowym  bez możliwości skorzystania z parkingu. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się  w odległości 300m.

 

Obsługa osób słabosłyszących

 • Obsługa osób słabosłyszących / niesłyszących tylko i wyłącznie pisemnie.
 • Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: wrzesień 2012
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 24 marzec 2023

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu ul. Horbaczewskiego 61, dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://zsp2wroclaw.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.

Jeśli stwierdzisz że serwis https://zsp2wroclaw.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Ul. Horbaczewskiego 61

54--130 Wrocław

E-mail: sekretariat.zsp02@wroclawskaedukacja.pl

Telefon: 71 798 69 25

 

 

Postepowania odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Przydatne linkiWeb Content Accessibility Guidelines 2.1 · Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2

 1. Horbaczewskiego 61, 54-130 Wrocław

E-mail: sekretariat.zsp02@wroclawskaedukacja.pl

Telefon: 71 798 69 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data dodania: 2023-03-30 15:46:30
Data edycji: 2023-03-30 15:51:33
Ilość wyświetleń: 975

ZSP2 To zespół z dobrym klimatem

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej