Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 38 wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. Zespół powstał w 1987 roku jako nowa w tym czasie forma organizacyjna. Miał za­spokoić po­trzeby wychowawcze i oświatowe 34 000 mieszkańców nowego osiedla „Kosmo­nautów”, które powstało na terenie dawnego lotniska sportowego i sanitarnego. W swoich założeniach placówka miała obejmować dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III.

 


Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał tu 1.09.1987 roku. W tym też roku progi szkoły przekroczyło 630 uczniów klas pierwszych, chociaż szkoła była przygotowana na przyjęcie tylko 300 uczniów. Z tego powodu zaistniała konieczność zaplanowania pracy dydaktyczno- wychowawczej na dwie zmiany. W dniu otwarcia szkoły nie było jeszcze sali gim­nastycznej i bloku żywieniowego. Nie funkcjonowało także przedszkole, a cześć obiek­tu była nadal zwykłym placem budowy. Dopiero w drugim półroczu tego roku szkolnego zakończono czynności odbioru sali gimnastycznej, a także części przedszkolnej placówki i bloku żywieniowego. Dzięki temu 1.09.1988 swoją działalność rozpoczęło także Przedszkole nr 84.

Do roku szkolnego 1999/ 2000 byliśmy nastawieni na edukację uczniów tylko na etapie kształcenia klas I- III . W tym czasie szkoła była dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i dlatego na wiele lat staliśmy się szkołą ćwiczeń dla wrocławskich studentów kierunków pedagogicznych. To właśnie u nas prowadzono innowacje pedagogiczne m.in. związane z obowiązującą do dziś opisową formą oceny postępów edukacyjnych uczniów klas I-III.

W tej strukturze organizacyjnej funkcjonowaliśmy do 1999 roku. Natomiast w roku szkolnym 1999/2000 nowy rozdział w historii szkoły zapisała wchodząca w życie reforma oświaty. Zgodnie z jej założeniami, staliśmy się pełną sześcioletnią szkołą podstawową z podziałem na dwa etapy kształcenia obejmujące uczniów klas I-III i klas IV- VI.

Kolejna reforma w roku szkolnym 2017/2018, przekształciła naszą placówkę w ośmioletnią szkołę podstawową.

W najnowszej historii placówki bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Uroczystość odbyła się w 2014 roku. Decyzją całej społeczności szkolnej Patronem szkoły został wielki polski himalaista Jerzy Kukuczka. Dzięki nadaniu imienia i sztandaru szkoła zyskała swoistą tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, a życie i dokonania Jerzego Kukuczki, jego cechy osobowe stały się wzorcem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów naszej szkoły. Ponadto od chwili nadania sztandaru, przedstawiciele szkoły często uczestniczą w wielu uroczystościach związanych z obchodami ważnych dla naszego kraju rocznic historycznych i odwiedzają wrocławskie miejsca pamięci.


SZKOŁA DZIŚ


Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 to nowoczesna placówka spełniająca oczekiwania uczniów i ich rodziców. Posiada nowoczesną bazę, bogatą ofertę edukacyjną i dużą liczbę zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

 


Szkoła otacza także fachową opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ciągu wielu lat wypracowano bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, podczas których przypominamy o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych, a także kultywowane są polskie tradycje narodowe i ludowe. Wszystkie dzieci zachęca się również do włączania w różnorodne działania prozdrowotne, proekologiczne, akcje charytatywne i pracę w ramach wolontariatu. Realizowane są także ciekawe programy autorskie, a liczne wyjścia do kina, teatru, muzeum dają uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką.

Ponadto w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele stwarzają warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Działania te wspomagają rozwój społeczny wychowanków, wyrabiają w nich wrażliwość na uniwersalne wartości etyczne, rozwijają samodzielność i wpajają zasady kultury życia codziennego.

Dzięki tym działaniom i systematycznej pracy nauczycieli, nasi uczniowie wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem do nauki na kolejnych etapach kształcenia.

Data dodania: 2022-11-08 09:50:17
Data edycji: 2022-11-08 10:08:28
Ilość wyświetleń: 1235

ZSP2 To zespół z dobrym klimatem

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej