Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia Szkoły

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 38 wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. Zespół powstał w 1987 roku jako nowa w tym czasie forma organizacyjna. Miał za­spokoić po­trzeby wychowawcze i oświatowe 34 000 mieszkańców nowego osiedla „Kosmo­nautów”, które powstało na terenie dawnego lotniska sportowego i sanitarnego. W swoich założeniach placówka miała obejmować dzieci przedszkolne i uczniów klas I-III.

 


Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał tu 1.09.1987 roku. W tym też roku progi szkoły przekroczyło 630 uczniów klas pierwszych, chociaż szkoła była przygotowana na przyjęcie tylko 300 uczniów. Z tego powodu zaistniała konieczność zaplanowania pracy dydaktyczno- wychowawczej na dwie zmiany. W dniu otwarcia szkoły nie było jeszcze sali gim­nastycznej i bloku żywieniowego. Nie funkcjonowało także przedszkole, a cześć obiek­tu była nadal zwykłym placem budowy. Dopiero w drugim półroczu tego roku szkolnego zakończono czynności odbioru sali gimnastycznej, a także części przedszkolnej placówki i bloku żywieniowego. Dzięki temu 1.09.1988 swoją działalność rozpoczęło także Przedszkole nr 84.

Do roku szkolnego 1999/ 2000 byliśmy nastawieni na edukację uczniów tylko na etapie kształcenia klas I- III . W tym czasie szkoła była dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i dlatego na wiele lat staliśmy się szkołą ćwiczeń dla wrocławskich studentów kierunków pedagogicznych. To właśnie u nas prowadzono innowacje pedagogiczne m.in. związane z obowiązującą do dziś opisową formą oceny postępów edukacyjnych uczniów klas I-III.

W tej strukturze organizacyjnej funkcjonowaliśmy do 1999 roku. Natomiast w roku szkolnym 1999/2000 nowy rozdział w historii szkoły zapisała wchodząca w życie reforma oświaty. Zgodnie z jej założeniami, staliśmy się pełną sześcioletnią szkołą podstawową z podziałem na dwa etapy kształcenia obejmujące uczniów klas I-III i klas IV- VI.

Kolejna reforma w roku szkolnym 2017/2018, przekształciła naszą placówkę w ośmioletnią szkołę podstawową.

W najnowszej historii placówki bardzo ważnym wydarzeniem była uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Uroczystość odbyła się w 2014 roku. Decyzją całej społeczności szkolnej Patronem szkoły został wielki polski himalaista Jerzy Kukuczka. Dzięki nadaniu imienia i sztandaru szkoła zyskała swoistą tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół, a życie i dokonania Jerzego Kukuczki, jego cechy osobowe stały się wzorcem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów naszej szkoły. Ponadto od chwili nadania sztandaru, przedstawiciele szkoły często uczestniczą w wielu uroczystościach związanych z obchodami ważnych dla naszego kraju rocznic historycznych i odwiedzają wrocławskie miejsca pamięci.


SZKOŁA DZIŚ


Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 to nowoczesna placówka spełniająca oczekiwania uczniów i ich rodziców. Posiada nowoczesną bazę, bogatą ofertę edukacyjną i dużą liczbę zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

 


Szkoła otacza także fachową opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ciągu wielu lat wypracowano bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, podczas których przypominamy o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych, a także kultywowane są polskie tradycje narodowe i ludowe. Wszystkie dzieci zachęca się również do włączania w różnorodne działania prozdrowotne, proekologiczne, akcje charytatywne i pracę w ramach wolontariatu. Realizowane są także ciekawe programy autorskie, a liczne wyjścia do kina, teatru, muzeum dają uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką.

Ponadto w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele stwarzają warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Działania te wspomagają rozwój społeczny wychowanków, wyrabiają w nich wrażliwość na uniwersalne wartości etyczne, rozwijają samodzielność i wpajają zasady kultury życia codziennego.

Dzięki tym działaniom i systematycznej pracy nauczycieli, nasi uczniowie wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem do nauki na kolejnych etapach kształcenia.

Data dodania: 2022-11-08 09:50:17
Data edycji: 2022-11-08 10:08:28
Ilość wyświetleń: 624

ZSP2 To zespół z dobrym klimatem

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej